Şikayet Ve İtirazların Değerlendirilmesi

İtirazlar; başvuru sahipleri, adaylar ve belge sahipleri tarafından aşağıdaki başlıklarda yapılabilir.

· Başvurunun değerlendirilmesi sırasında alınmış olan kararlara

· Sınav değerlendirme sonuçlarına

· Belgenin verilmesi kararlarına

· Gözetim kararlarına

· Yeniden belgelendirme kararlarına

· Belgenin askıya alma veya iptal kararlarına

· Belgenin kapsamının genişletilmesi ve daraltılması kararlarına

Şikâyetler ise; gizlilik ve güvenliği ile ilgili şartlar, süreçlerde yaşanan tüm faaliyetler, personel davranışları ve tutumları ile olası diğer konularda tüm kişi ve kurumlar tarafından yapılabilir.

Şikâyet ve itirazların değerlendirme yöntemleri ile ilgili tüm süreçler web sitesi aracılığı ile de kamuya açılmaktadır.

Kişiler,

· BELGE ANKARA Web sitesinin ilgili modülünden

· Web sitesinden Şikâyet ve İtiraz Değerlendirme Formu doldurularak

· Herhangi bir iletişim kanalı ile

· Yüz yüze gerekli şikâyet veya itirazda bulunabilirler.

İtirazlar başvuru sahipleri, adaylar veya belgelendirilmiş personeller tarafından itiraza konu olan hususlarda verilen kararların üzerinden 1 ay içerisinde yapılabilir. 1 ayı geçen talepler değerlendirilmez.

Şikâyet ve itirazlar Kalite Yöneticisi tarafından Şikâyet ve İtiraz Değerlendirme Formu ile kayıt altına alınır ve Personel Belgelendirme Müdürüne iletilir. Personel Belgelendirme Müdürü ilgili şikâyet veya itirazla alakalı prosesin herhangi bir sürecinde görev almamış ve şikâyet veya itirazı değerlendirebilecek teknik yeterlilikte bir personeli Şikâyet ve İtiraz Değerlendirme Formu atamasını yaparak değerlendirmesini talep eder. Bu faaliyet için süre talep tarihinden itibaren 5 iş günüdür. Personel Belgelendirme Müdürü veya Genel Müdür hakkında ki şikayetler için ise Kalite Yöneticisi görevlendirilir.

Çıkan sonuç ile ilk kararın farklı olması durumunda değerlendirme sonuçları Şikayet ve İtiraz Komitesine gönderilerek nihai kararın çıkması sağlanır. Yapılan değerlendirme sonuçları 25 iş günü içerisinde kişilere yazılı olarak bildirilir. İlgili kişi değerlendirme sonuçları tarafında iletildikten sonra 15 iş günü içerisinde tekrardan aynı konuda değerlendirme talebinde bulunması durumunda gelen talep tüm değerlendirme kayıtları ile birlikte şikâyet ve itiraz komitesine iletilir ve 30 iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Komite aldığı kararı Şikâyet ve İtiraz Değerlendirme Formu ile kayda alır karar bağlar. Ancak alınan kararın şikâyet veya itiraz sahibi aleyhinde sonuçlanması akabinde komitenin değerlendirme için almış olduğu ücret başvuru sahibine yansıtılır. İlgili ücretler web sitesi üzerinden Fiyat Listesi ile tanımlanmıştır.

Şikâyet ve itirazlar ile ilgili BELGE ANKARA’ nın aldığı nihai kararlara karşı Ankara Mahkemelerine başvuru yolları açıktır.

 

Şikayet ve itiraz başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ...