Başvuruların Alınması Ve Değerlendirilmesi

Belgelendirme için başvuran, başvuru sahibi aşağıda belirtilen ön yeterlilik koşullarını sağlamak zorundadır.

 

Tehlikesi ve Çok tehlikeli Meslekler için Ön Yeterlilik Koşulları 18 yaşını doldurmuş olmak.

 

İskele Kurulum Elemanı için; Yüksekte çalışabilir sağlık raporu

 

Motorlu Kara Taşıtları Alım satım sorumlusu için; Lise mezuniyeti yada  Lise diplomasının olmaması durumunda 15.08.2020 tarihinden önceki bir tarihte araç alım satım yapan iş yeri bulunan kişiler için ( Vergi levhası veya oda kayıt sureti vb.)

 

Vale Görevlisi için; Sürücü Belgesi, Adli Sicil kaydı, Psikoteknik raporu

 

Ön yeterlilik koşullarını sağlayan aday adaylarının belgelendirme başvuruları kabul edilerek aday olarak değerlendirilir. Ön yeterlilik koşullarını sağlayan aday adayları, almak istediği yeterlilik kapsamında hazırlanmış olan  “Personel Belgelendirme Başvuru Formu”’nu doldurması suretiyle başvurusu alınmış olunur. BELGE ANKARA tarafından tanımlanmış olunan ön yeterlilik koşulları ve “Personel Belgelendirme Başvuru Formu” internet ortamında yayınlanmış olup tüm aday adaylarının bilgilerine açılmıştır. Bu koşulların sağlanması BELGE ANKARA için başvurunun kabul edilmesi adına tek ve yeterli koşullardır. “Personel Belgelendirme Başvuru Formu” BELGE ANKARA web sitesi üzerinden online başvuru modülü kullanılarak da adaylar tarafından doldurulabilir. Ancak her ne şekilde olursa olsun başvuru formunun ıslak imzalı hali ve ilgili istenen diğer evraklar firmamıza elden, e-posta ile veya şahsen teslim edilmelidir. Evrak teslimi tamamlanmayan aday adayların başvuru kabulleri yapılmaz. Tüzel kişilik başvurusunda, bireysel başvurudan farklı olarak herhangi bir işlem yapılmaz. Tüm aday adayları “Personel Belgelendirme Başvuru Form”larını doldurmalıdır. Aksi takdirde sınava başvuruları kabul edilmez.Tüzel kişiliklerin başvurularında belgelendirme hizmeti almak isteyen aday adaylarının gerekli başvuru koşullarını sağlaması ve ilgili kayıtlarını BELGE ANKARA' ya ulaştırmalarından anlaşmaya varan tüzel kişilikler sorumludur. BELGE ANKARA, anlaşmasını tüzel kişilik ile yapmış olsa da belgelendirme hizmetini ve ilgili belgeleri sadece belge almaya hak kazanmış şahıslara vermektedir.

 

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

 

Nüfus Cüzdanı (yabancı ise Pasaport veya Geçici T.C. No.) Fotokopisi

·         Ödeme Belgesi

·         Personel Belgelendirme Başvuru Formunu ıslak imzalı hali

·         Sağlık raporu ( iskele kurulum elemanı yeterlilik sınavına girenler için)

.         En az lise mezuniyet belgesi yada ticaret sicil vb. ( MKT için)

.         Vale Görevlisi için Sürücü Belgesi, Adli Sicil Kaydı ve Psikoteknik raporu

 

 

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Adayların Bilgilendirilmesi

Başvuru yapacak aday başvuru tipine göre yukarıda belirtilen ön yeterlilik koşullarını sağladığının ispatı ile birlikte ''Personel Belgelendirme Başvuru Formu''nu ANKARA Belgelendirme' ye elden, e-posta veya şahsen iletir. ANKARA Belgelendirme' ye ulaşan ''Personel Belgelendirme Başvuru Formu'', Belgelendirme Asistanı'na iletilir. Belgelendirme asistanı tarafından başvurusu alınan adayın  '' Personel Belgelendirme Başvuru Formu''  ve başvuruda istenen evrakların kontrolünü yapılarak ''Personel Belgelendirme Başvuru Formu'' nun kendisine ayrılan kısmı gözden geçirilir ve kontrol edilerek doldurur. Eğer aday adayının istenen evraklarında eksiklik var ise (Nüfus Cüzdanı (yabancı ise Pasaport veya Geçici T.C. No.) Fotokopisi, Ödeme Belgesi, Personel Belgelendirme Başvuru Formunu ıslak imzalı hali, Sağlık raporu ( iskele kurulum elemanı yeterlilik sınavına girenler için) aday adayını, başvuruyu göden geçiren ve kontrol eden kişi 3 gün içinde konu ile ilgili bilgilendirir. Ve eksik olan bilgi ve belgeler ile ilgili adaya dokümanların sınavdan en geç 10 gün öncesine kadar iletilmesi gerektiği bilgisi verilir.

Başvurusu alınan adayın evraklarında eksiklik yok ise “Personel Belgelendirme Başvuru Formu”  3 gün içerisinde Planlama Sorumlusu tarafından Personel Belgelendirme Müdürü’ ne iletilir. Personel Belgelendirme Müdürü, 1 hafta içerisinde talebi inceler ve ;

*BELGE ANKARA' nın Personel Belgelendirme Biriminin talep edilen belgeyi verebilecek yetenekte olup olmadığı,

*Belgelendirmenin yapılıp yapılmayacağı,

*Başvurulan alanda ilgili Ulusal Yeterliliğin başvuru için ön şartları taşıdığına dair gerekli evrakların “Personel Belgelendirme Başvuru Formu” ile sunulup sunulmadığı,

*Adayların dil ve / veya yetersizliklerinin bilincinde olarak makul sınırlar çerçevesinde özel ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanamayacağı (örneğin; bedensel engelliler vs. için gerekli olan gereksinimler)kararını verir.

Personel Belgelendirme Müdürü tarafından belgelendirmenin yapılamayacağı kararı verilirse  Belgelendirme Asistanı tarafından adaya 3 gün içerisinde başvurusunun onaylanmadığı / kabul edilmediği bildirilir.

Personel Belgelendirme Müdürü tarafından belgelendirmenin yapılacağı kararı verilirse  Planlama Sorumlusu tarafından adaya 3 gün içerisinde başvurusunun onaylandığı / kabul edildiği bildirilir.

Başvurusu sahibine geri dönüşümü yapılabilecek iletişim araçları (telefon, SMS, e-mail, posta, yüz yüze vs.) ile sonuç bildirilir.