17UY0299-5 MYK- Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu seviye 5

Motorlu kara taşıtı alım satım çalışmalarının eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına

referans ve kaynak oluşturmaktır.

ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ : ISCO 08: 3322 (Ticari Satış Temsilcileri)

BELGELENDİRME PROGRAMI

Yeterlilik Tanımı

17UY0299-5 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu seviye 5 - Mesleki Yeterlilik Belgesi

Belge Yeterlilik Şartları

-

Belge Geçerlilik Süresi

5 YIL

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yapılan düzenleme gereği myk belgesi yeterlilik sınavına girmek isteyen kişilerin en az lise mezunu olması gerekmektedir. Ancak aynı yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi beşinci fıkrasında tanımlanan kişilerden sınava giriş şartı olarak en az lise mezunu olma şartı aranmamaktadır.

Gözetim Faaliyetleri

-

Belge Yenileme Faaliyetleri

5.YILDA 2 YIL VEYA SON ALTI AY BOYUNCA OTO ALIM SATIM ALANINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK VEYA YETERLİLİK KAPSAMINDA YER ALAN YETERLİLİK BİRİMLERİ İÇİN TANIMLANAN UYGULAMA SINAVINDAN BAŞARILI OLMAK

Belge Askıya Alma Faaliyetleri

“• Belgelenmiş personelin Belge ANKARA Belgelendirme Sözleşmesi kapsamında olmaması gereken bir davranış içerisinde bulunması durumunda düzeltme işlemi sırasında (en az 6 ay),
• Belgeye konu ulusal yeterliliklerde tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadığına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması durumunda (en az 6 ay),
• Belgenin konusu dışında kullanılmasına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması durumunda (en az 6 ay),
• Marka ve logonun belgeli kişi tarafından sehven hatalı kullanılması durumunda (en az 6 ay),
• Belgeli kişinin değişiklik olması halinde belgelendirme kuruluşuna iletmesi gereken bilgileri zamanında kuruluşa iletmemesi durumunda (en az 6 ay), Mesleki Yeterlilik belgesi askıya alınır.

Askıya alma işlemi akabinde yapılan uygulama adaylara bildirilir ve gereklilikleri yerine getirmeleri beklenir. “

Belge Geri Çekme Faaliyetleri

“• Belge ANKARA Belgelendirme Sözleşmesi gereğince belgenin yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış belgeler,
• Belgelendirme ve gözetim proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve /veya sahte evraka göre düzenlendiği belirlenen belgeler,
• Belgeli kişinin belgesinin askıya alınması halinde gerekli olan düzeltici faaliyetleri verilen sürede yerine getirmemesi durumunda,
• Belgeli kişinin belgesinde tahrifat olması durumunda,
• Dış denetimlerde ve/veya iç denetimlerde gerçekleştirilen sınavların uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda,
• Belgeli kişinin belgede belirtilen yetkinliği kaybetmesi durumunda,
• Belge geçerlilik süresinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması durumunda,
• Marka ve logonun kasten hatalı kullanımı durumunda,
• Belgeli kişinin belgelendirme kuruluşuna kasten hatalı bildirimde bulunması veya değişiklik olduğunda bildirimde bulunulması gereken hususların kasten belgelendirme kuruluşuna bildirilmemesi durumunda,
Mesleki Yeterlilik Belgesi iptal edilir.
• Akreditasyon kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu MYK tarafından firmamızın yetkilerinin iptali durumunda; yeniden belgelendirme veya gözetim prosesleri yapılmaz.
• Belgeli kişinin vefat etmesi durumunda kişinin yeterlilik belgesi iptal edilir.”

Belge Teslim Faaliyetleri

BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİNİ İMZALAMIŞ OLMAK

Başvuru Alma ve Değerlendirme Faaliyetleri

ISLAK İMZALI SINAV BAŞVURU FORMUNUN ADAY TARAFINDAN DOLDURULMASI, ÖDEMENİN YAPILMIŞ OLMASI,