Üst Yönetim Taahhüdü – Politikamız

ÜST YÖNETİM TAAHHÜDÜ

BELGE ANKARA; Ulusal ve uluslararası mevzuata uygun şekilde ve hiçbir ayrım yapmaksızın herkes için adil ve tarafsız davranarak hizmet verir. Kurum / Kuruluş / Şahıs istek ve beklentileri doğrultusunda herhangi bir maddi kaygı taşımaksızın, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, verdiği hizmetin en üst düzeyde sunulmasını garanti edeceğimizi, 

TARAFSIZ, YENİ FİKİRLERE AÇIK

ADİL, FARKLI, AYRIM YAPMAYAN

HERKESE EŞİT DAVRANAN

GÜVENİLİR, İlkelerimiz ile

Personel Belgelendirme kuruluşu olarak göstereceğimiz bütün faaliyetlerimizde, bütün müşterilerimize tarafsızlıkla hizmet vereceğimizi,

BELGE ANKARA EN ISO IEC 17024;

Standardının gereklerini yerine getirmek ve sürekliliğini sağlayarak,

SÜREKLİ İYİLEŞTİRECEĞİMİZİ.

Personel belgelendirme talebinde bulunan adaylara adil, tarafsız ve eşit yaklaşımlarda bulunacağımızı, bu bağlamda bağımsız, tarafsız ve sadece bilime ve gelişime odaklı süreçlerini işleteceğimizi,

Belgelendirdiğimiz tüm müşterilerin bilgilerini gizlilik ve güvenlik şartlarımıza göre koruyup ve saklayacağımızı, Hizmetleri sunabileceğimiz yerel ve uluslararası pazarlarda hizmet vereceğimizi,

ANKARA BELGELENDİRME ’nin

herkese eşit, adil, tarafsız davranan, güvenilir, yeni fikirlere açık, farklı, ayrım yapmayan belgelendirme merkezi olarak örnek kuruluşlardan biri olmasını sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

GENEL MÜDÜR