Gözetim Ve Yeniden Belgelendirme

Belgelerin Gözetimi

Belgenin geçerliliğinin devamı için gözetim faaliyetleri belgenin düzenlendiği tarihten itibaren, ilgili Belgelendirme Programında belirlenmiş gözetim süreleri ve tarihlerinde belge sahibi personelin çalıştığını ispatlaması ile sağlanır. Gözetim, MYK tarafından BELGE ANKARA’ nın yetkilendirilmesinin devam ettiği sürece sağlanır.

Akreditasyonun veya MYK yetkilendirilmesinin iptal edilmesi durumunda gözetim sürecine girmemiş olan belgeler gözetim süresine kadar, gözetim sürecini tamamlamış belgeler ise belge süresi sonuna kadar geçerliliğini sürdürür.

Kişinin yeterliliğinin devam ettiğini izlemek amacıyla belgenin verilişinin Belgelendirme Programında belirtilmiş sürelerde;

Çelik kaynakçısı seviye 3 için her 6 ayda 1 kez olmak üzere belge süresi içerisinde toplam 5 kez (2,5 yıl son gözetim)

Voc-tester programına işlenmiş tarihlere göre hazırlanmış olan Gözetim Takip Formu aracılığı ile değerlendirme yapılır. Gözetimin yapılıp belgenin devamı için gerekli şartlar:

Kaynakçı belgesine sahip olan personel ise; ……kaynakçı kalifikasyonu test sertifikası belgesi almış olan belge sahipleri ilgili gözetim zamanlarında (6 ayda bir) kaynakçı kalifikasyonu test sertifikası bir üst amiri tarafından imzalanarak BELGE ANKARA’ ya iletilir.

Voc-tester programı üzerinden Planlama Yöneticisi gözetim tarihinden 1 ay öncesinde belge sahiplerini bilgilendirir. Gözetim ile ilgili tüm tanımlama adaylara Belge Kullanım Sözleşmesi ile belge teslimi aşamasında tebliğ edilmiş olup web sitesi aracılığıyla kamuya da açılmıştır. Gözetim onaylarını ilgili karar vericiler yapar.

Yeniden Belgelendirmenin Yapılması

Belgenin yenilenmesi için belge yenileme faaliyetleri belgenin düzenlendiği tarihten itibaren, ilgili Belgelendirme Programında belirlenmiş Belge yenileme süreleri ve tarihlerinde belge sahibi personelin çalıştığını ispatlaması ile sağlanır. Yenileme, MYK tarafından BELGE ANKARA’ nın yetkilendirilmesinin devam ettiği sürece sağlanır.

Kişinin yeterliliğinin devam ettiğini izlemek amacıyla belgenin verilişinin Belgelendirme Programında belirtilmiş sürelerde Voc-tester programına işlenmiş tarihlere göre hazırlanmış olan Gözetim Takip Formu aracılığı ile değerlendirme yapılır. Yeniden belgelendirmenin yapılabilmesi için gerekli şartlar:

İnşaat sektöründe;

Belge Geçerlilik süresini geçmiş belgeli personelin, inşaat sektöründe 5 yıl içerisinde 18 ay çalışmasını belgelendirmesi durumunda yeniden belgelendirme faaliyeti yapılır. Sağlayamayan adaylar sadece performans sınavına tabi tutulur ve yeter puan alması halinde yeniden belgelendirme yapılır.

Kaynak sektöründe, çelik kaynakçısında 3 yıl sürenin sonunda, belge sahibi yeniden performans sınavına girerek belgelendirilir.

Voc- tester programı üzerinden Planlama Sorumlusu belge yenileme tarihinden 1 ay öncesinde belge sahiplerini bilgilendirir. Belge yenileme ile ilgili tüm tanımlama adaylara Belgelendirme Sözleşmesi ile belge teslimi aşamasında tebliğ edilmiş olup web sitesi aracılığıyla kamuya da açılmıştır. Belge yenileme onaylarını ilgili karar vericiler yapar.

Belgenin Askıya Alınması

  • Gözetim tarihi geçen belgelerin gözetim tarihinden 2 aylık bir süre içerisinde
  • Belgelenmiş personelin BELGE ANKARA Sözleşmesi kapsamında olmaması gereken bir davranış içerisinde bulunması durumunda düzeltme işlemi sırasında (1 ay)

Askıya alma işlemi akabinde yapılan uygulama adaylara bildirilir ve gereklilikleri yerine getirmeleri beklenir. Belgenin askıya alınması onaylarını ilgili karar vericiler yapar.

Belgenin İptal Edilmesi

  • Gözetim süreci bitmiş, askıya alma süresini geçmiş belgeler,
  • BELGE ANKARA Sözleşmesi gereğince belgenin yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış belgeler,
  • Belgelendirme ve gözetim proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve /veya sahte evraka göre düzenlendiği belirlenen belgeler,
  • Akreditasyon kurumu ve MYK tarafından firmamızın yetkilerinin iptali durumunda; yeniden belgelendirme veya gözetim prosesleri yapılmaz ve belgeler BELGE ANKARA tarafı olarak iptal edilir.

Belgenin iptal edilmesi onaylarını ilgili karar vericiler yapar.

Belge Kapsamının Değiştirilmesi

Belgelendirme Programında değişiklikler komite onaylarına istinaden ve MYK ve TÜRKAK tan ilgili meslekler ile ilgili gerekli onayların alınması akabinde sınavla veya sınavsız alınan kararlara göre belgelerin kapsamları değiştirilebilir. Bu faaliyetler belge yenileme döneminde yapılır. Hali hazırda ki belgeler süreleri boyunca geçerlidir.

Belge kapsamının değiştirilmesi onaylarını ilgili karar vericiler yapar.